caret-down caret-up caret-left caret-right
روایت دوازدهم

پانزده سالم بود و به طور مجازی با یه پسری آشنا شده بودم و حرف می‌زدیم. یه بار رفته بودم بیرون که تلفنی حرف بزنیم و به پدر و مادرم دروغی گفتم که میرم کتابخونه(چون من رو به شدت محدود میکردن و حتی چادر و حجاب داشتم کاملا اجباری از 11سالگی)، بعد تلفنم طول کشید و وقتی اومدم خونه فهمیدم که مامان بابام رفتن کتابخونه و فهمیدن که من اونجا نیستم.

وقتی رسیدم مامانم گوشیم رو گرفت و بابام اونقدر عصبانی بود که لام تا کام حرف نمیزد باهام و حتی نگاهمم نمیکرد. من بابام رو می‌شناختم اونقدر ادم عصبی و جدی و سنتی ای بود که می‌دونستم اگه بفهمه با پسر حرف میزنم منو می‌کشه (چون چندین بار به شوخی و جدی گفته بود که اگر به هر نحوی با پسری رابطه داشته باشی "سرتو میذارم لب جوب و گوش تا گوش میبرم..." )

فقط گریه می‌کردم و از مامانم می‌خواستم که گوشیم رو بده تا تموم تاریخچه هارو پاک کنم اما نمی‌داد. فرداش با هزار زور و زحمت رفتم بیرون و یه بسته تیغ خریدم و شبش توی حموم نزدیک رگمو زدم...

صبح بیهوش بودم که بردنم بیمارستان و دستم بخیه خورد...و بله ترفند تخریب گرایانه (نسبت به خودم)جواب داد وگوشیم رو پس گرفتم(چون میترسیدن باز اون کارو بکنم)، ولی جای اون زخم و بریدگی تا ابد باهامه.

 

این پست را در اینستاگرام ببینید

 

Posted in honor violence and tagged .