کمپین بین المللی علیه کشتار ناموسی

قتل ناموسی چیست؟ قتل ناموسی قتلی است به نام ناموس. اگر برادری خواهر خود را به قتل رساند تا آبروی
  این پست را در اینستاگرام ببینید   پستی که توسط کارزار داس غیرت (@honorviolence.ir)
  این پست را در اینستاگرام ببینید   پستی که توسط کارزار داس غیرت (@honorviolence.ir)
قتل ناموسی چیست؟ قتل ناموسی قتلی است به نام ناموس. اگر برادری خواهر خود را به قتل رساند تا آبروی
قتل ناموسی چیست؟ قتل ناموسی قتلی است به نام ناموس. اگر برادری خواهر خود را به قتل رساند تا آبروی
  این پست را در اینستاگرام ببینید  
  این پست را در اینستاگرام ببینید  
  این پست را در اینستاگرام ببینید  
  این پست را در اینستاگرام ببینید  

قتل ناموسی چیست؟

قتل ناموسی قتلی است به نام ناموس. اگر برادری خواهر خود را به قتل رساند تا آبروی خانواده را بازگرداند، این یک امر است
قتل ناموسی. به گفته فعالان، شایع ترین دلایل قتل های ناموسی، قربانی بودن است:از همکاری در یک ازدواج ترتیب داده شده امتناع می کند.

  • می‌خواهد به رابطه پایان دهد.
  • قربانی تجاوز جنسی یا تجاوز جنسی بود.
  • به داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج متهم شد.

فعالان حقوق بشر معتقدند که سالانه 100000 قتل ناموسی انجام می شود که بیشتر آنها به مقامات گزارش نمی شود و حتی برخی از آنها عمداً توسط خود مقامات پنهان می شود، به عنوان مثال به این دلیل که عاملان این قتل دوستان خوبی با پلیس محلی، مقامات یا سیاستمداران هستند. . خشونت علیه دختران و زنان همچنان یک مشکل جدی در پاکستان، هند، افغانستان، عراق، سوریه، ایران، صربستان و ترکیه است.


Loading