داستان ناگفته فاطمه صفدری

شامگاه پنج‌شنبه ٢٣ فروردین ماه ١٤٠٣ بود که خبر کشته شدن یک زن توسط همسرش در روستای سرطاق شهرستان خمین در محله پیچید. فاطمه صفدری ۵٩ ساله توسط مسلم موسوی ۶۶ ساله، اهل الیگودرز با اسلحه به قتل رسید.
متهم با شلیک گلوله اسلحه شکاری همسر خود را به قتل رسانده و پس از ترک محل جرم، در نهایت بازداشت شده بود. مسلم موسوی اهل شوش دانیال بود و در همان جا یک تالار عروسی داشت. حدود ۶ سال قبل بود که همراه با فاطمه صفدری به روستای سرطاق شهرستان خمین مهاجرت کردند. فاطمه، همسر دوم این آقا بود و زمانی که با مسلم ازدواج کرد دارای ۲ فرزند بود. هیچکدام از اهالی روستا باور نمیکردند که سرنوشت این زوج چنین شود. چون در بیرون از خانه حفظ ظاهر می‌کردند و بروز نمی‌دادند با همدیگر مشکل دارند.
Posted in honor violence and tagged .