خشونت در ماه رمضان

هنوز از شروع ماه رمضان در ایران که از لحاظ زمانی با فروردین ۱۴۰۳ همپوشانی زمانی داشت، نگذشته بود که در شهر خبری پیچید.
زنی از طوایف عرب به دست برادرانش در منطقه عین ۲ اهواز کاردآجین شد. هر چه تلاش کردم نتوانستم نام کوچک او را بفهمم تنها فهمیدم که نام خانوادگی او حیدری و نام خانوادگی همسرش سواری بوده. برادران این زن با ظن به اینکه این زن با پسرعموی شوهرش رابطه دارد به خانه‌ی وی حمله‌ور شدند و پس از اینکه شوهرش را که قصد داشت جلوگیری کند از وقوع قتل، مورد ضرب و شتم قرار دادند به سمت خانم حیدری حمله‌ور شده و او را کاردآجین کردند. سپس از محل متواری شدند. زن و شوهر هر دو از طوایف عرب هستند. بسیاری از طوایف عرب مانند بسیاری از طوایف دیگر از ایران نه تنها سخت‌گیری برای مجازات مرتکبین خشونت و سال‌های ناموسی نمی‌کنند بلکه آن را حتی توصیه و از آن طرفداری می‌کنند.
Posted in honor violence and tagged .