عرف و سنت:

مادر رومینا در مصاحبه‌هایش گفته است که پدر رومینا از او خواسته است تا حلق آویز کردن به او یاد بدهد . همچنین او مرگ موش خریده و از مادرش خواسته که قبل از آنکه خودش رومینا بکشد، دست به خودکشی بزند. پدر رومینا متعلق به نسل بعد از انقلاب است، نسلی که قاعدتا نسبت به نسل‌های گذشته نباید آن‌چنان سنتی باشد. آن چیزی که در این جا برجسته می‌نماید عامل عرف و ترس از بی آبرویی است. عاملی که در شکل گیری بسیاری از قتل‌های ناموسی پررنگ است و حتی نقش مهم‌تری از تعصبات مذهبی و اعتقادی بازی می‌کند. با همین فرض است که دختر سیزده ساله در این چنین خانواده‌ای که عرف را حتی به رابطه فرزند و پدر ترجیح می‌دهد احساس امنیت نمی‌کند.

مالکیت بر تن زنان:

در نظام اخلاقی- مذهبی ایران، غیرت مرد نقش پررنگ دارد. غیرت و عرف دو عامل متحد در قتل‌های ناموسی است. غیرت لزوما به معنای مذهبی بودن افراد نیست، حتی در خانواده‌هایی که کمتر مذهبی هستند هم غیرت داشتن از جلوه‌های خاص مردانه است. مرد بی غیرت مانند مردی است که هیچ هویتی ندارد. غیرتی بودن، دفاع از ناموس و مرد با غیرت و کلمه‌هایی از این دست که سال‌ها است به صورت‌های مختلف تبلیغ می‌شوند و یا از طریق تعالیم مختلف به ساختار خانواده تزریق می‌شود. در قتل فجیع رومینا آنچه که در خبرها خوانده می‌شود این است که پدر رومینا به تحریک اقوام دست به این کار زده است. در آگهی‌های ترحیم، تنها اسامی مردان فامیل آمده است و همین نشان می‌دهد که غیرت و رابطه میان مردان یک خانواده چه قدر محکم است.

تابویی به نام سکشوالیته:

بحث درباره روابط جنسی از نهاد جامعه و نیز از خانواده به عنوان نهادی از جامعه غایب است. مساله سکس و تن زنان به دلیل تابو بودن از آموزش عمومی در ایران غایب است. این درحالی است که کودک همسری در قانون ایران وجود دارد. در جامعه امروز دختران نوجوان از یک سو دسترسی به اینترنت و استفاده از فضاهایی را دارند که لزوما مورد تایید خانواده‌ها نیست و از سوی دیگر آموزش‌های لازم را در این خصوص نمی‌بینند. قانونی بودن ازدواج زود هنگام برای دختران و در عین حال عدم آموزش‌های لازم، دوگانگی در آنها به وجود می‌آورد، دوگانگی که نمی‌تواند درخانواده سنتی حل شود و می‌تواند به تکرار قتل‌های ناموسی و سایر خشونت‌های علیه زنان منتهی شود.

منبع: بی‌بی‌سی بخشی از مقاله: قاتل رومینا : اتحاد چند نسل قانون، سنت و عرف. به قلم آزاده دواچی. .

 

این پست را در اینستاگرام ببینید

 

Posted in honor violence and tagged .