caret-down caret-up caret-left caret-right
خشونتهای مبتنی بر غیرت (Honor Violence ) یکی از انواع خشونت علیه زنان است. این نوع خشونت به شکل گسترده در کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران، علیه زنان و اقلیتهای جنسی و جنسیتی اعمال میشود. در روزهای اخیر، #رومینا_اشرفی دختر ۱۴ ساله، از اهالی روستای سفیدسنگان، با داس غیرت پدرش به قتل رسید. رومینا پس از فرار از خانه، توسط دادگاه به خانواده تحویل داده شد و سرش به دست پدر از بدن جدا شد. رومینا تنها دختری نیست که به اسم غیرت، ناموس و آبرو مورد خشونت نزدیک‌ترین افراد زندگی‌اش قرار گرفت. زنان و اقلیتهای جنسی و جنسیتی بسیاری در سرتاسر ایران مورد انواع خشونتهای مبتنی به غیرت قرار میگیرند. افرادی که گاهی حتی نام و نشانی از آنها در تاریخ باقی نمی‌ماند.

اینجاییم تا خشونتهای مبتنی بر غیرتی که شما متحمل می‌شوید را روایت کنیم و صدای در گلو خفته‌ی شما را در تاریخ ثبت کنیم. این خشونت باید به عریان‌ترین شکل ممکن به نمایش گذاشته شده و تقبیح شود. مقالات تحلیلی مرتبط با خشونت مبتنی بر غیرت را بررسی و ابزارهای قانونی و روانی لازم برای مقابله را معرفی میکنیم. شاید تلنگری باشد، شاید ناجی رومینای دیگر.

روایتهای شما با حفظ حریم خصوصیتان منتشر می‌شود. با هشتگ #داس_غیرت به این کارزار بپیوندید. روایتها، مقالات و نوشته‌های خود را برای ما دایرکت کنید.

هنر: @rouzbeh_fatahi #داس_غیرت

 

این پست را در اینستاگرام ببینید

 

Posted in honor violence and tagged .