روایت دوم

این روایت زنی‌ست که دست ندارد برای نوشتن، لب ندارد برای گفتن. روایت زنی که دیگر جان ندارد. روایت زنی ۱۸ ساله که همراه خانه‌اش به آتش کشیده شد. روایت زنی که تصمیم داشت با مردی که عاشقش بود ازدواج کند، اما برادر زن می‌خواست از ازدواج آنها ممانعت کند و وقتی موفق نشد، زن و خانه‌اش را به آتش کشید. نام و عکسی از این زن در دست نیست. از او تنها روایتی برجاست، روایت زنی در محله سیماندراب رشت که به دست برادرش به آتش کشیده و با سوختگی نود درصد به بیمارستان منتقل شد. روایت زنی که پس از یک هفته جدال با مرگ، در روز سه‌شنبه ۶ خرداد سال ۱۳۹۹، جان باخت. روایت زنی که در آتش غیرت برادرش سوخت.

در حالی که سرهنگ رسول زاده نداشتن آگاهی از قوانین، نبود ارتباط منطقی و صمیمانه بین اعضاء خانواده، عدم درک متقابل افراد از یکدیگر و کم‌توجهی به موازین و دستورات دینی را از دلایل بروز چنین حوادثی عنوان کرده است، ناگفته پیداست که دلیل چنین حادثه‌ای، برادری‌ست که خود را مالک خواهر میداند و فرهنگی که زنان را ناموس مردان.

 

این پست را در اینستاگرام ببینید

 

Posted in honor violence and tagged .