چالش‌های خشونت مبتنی بر غیرت بخش دوم:

caret-down caret-up caret-left caret-right
-remote killers: در بعضی موارد ممکن است قربانیان جنایات ناموسی برای بازگشت به کشورشان متقاعد و یا فریب داده شوند، در این کشورها غالبا یا حمایت کمتری برای قربانی فراهم میشود و یا پلیس ناکارامد و فاسد است و در نتیجه فرد مجرم میتواند بدون نگرانی از مجازات مرتکب جرم شود.

-سکوت: مانع اصلی پیگیری قانونی خشونتهای مبتنی بر غیرت سکوت است. تمایل به سکوت باعث میشود افراد کمی برای گزارش به پلیس و مراجع قانونی اقدام کنند. گاهی سکوت نتیجه عقاید فرهنگی نیز هست، این به این معنی است که احتمال اینکه کسی به جز خود قربانی گزارشی از در معرض خطر بودن بدهد بسیار کم است.

-قاتلان حرفه ای: در بعضی جوامع آژانسهایی وجود دارند که جوانانی را که از خانه فرار کرده اند را ردیابی کرده و به خانه بازمیگردانند. این امکان که افراد در چنین جوامعی بتوانند به راحتی یک قاتل حرفه ای را استخدام کنند نیز وجود دارد. به طور مثال تخمین زده شده که در بریتانیا از هر 8 قتل ناموسی 1 مورد توسط یک قاتل حرفه ای انجام شده است. اگر خانواده ای یک قاتل حرفه ای استخدام کند تا عضوی از خانواده را به قتل برساند به این معنی است که فرد قربانی در معرض سطح بالایی از خطر است.

-کودکان قاتل: در مکانهایی که قتل ناموسی مانند سایر قتلها مجازات دارد، خانواده ها معمولا عضوی از خانواده که سن پایین تری دارد را مجبور میکنند تا دست به قتل بزند چراکه کسانی که در سن پایین مرتکب قتل میشوند مدت زمان مجازات کوتاهتری خواهند داشت. این جنایت علیه دو طرف صورت میگیرد: فردی که مجبور شده دست به قتل بزند و خود قربانی قتل.

-نبود حمایت سازمان های غیر دولتی: سازمان های غیردولتی متخصص در مسائل زنان یکی از موثرترین منابع در آگاهی بخشی و ارائه کمک هستند، این سازمانها به طور ویژه با ایجاد حساسیت فرهنگی و افزایش آگاهی در زمینه جنایات ناموسی حامی و کمک کننده هستند. با این وجود اغلب با کمبود بودجه و کارکنان کم مواجه هستند و ممکن است برای حفظ خدمات خود دچار مشکل شوند.

 

این پست را در اینستاگرام مشاهده کنید

 

پستی که توسط کارزار داس غیرت (@honorviolence.ir)

Posted in قتل ناموسی, نوآوری.