زن‌‌کشی مبتنی بر غیرت: به نوعی از زن‌کشی اشاره دارد که در آن اعمال زنان و دختران از نظر شخصی که مرتکب قتل شده، برای خانواده شرم‌آور است. عده‌ای مخالف اصطلاح زن‌کشی مبتنی بر غیرت هستند زیرا به عقیده آن‌ها اولا: زن‌کشی را بر اساس منطق شخصی که مرتکب قتل شده دسته‌بندی می‌کند، دوما: اشاره‌ای بر اینکه این نوع زن‌کشی به سادگی نوع دیگری از زن‌کشی خانوادگی به حساب می‌آید ندارد، سوما: قتل زنان و دختران به معنای “با غیرت” بودن نیست. در این نوع زن‌کشی در پی انتخاب شریک زندگی، تصمیم به ادامه تحصیل و اشتغال، پوشیدن لباس نامناسب، رابطه جنسی قبل از ازدواج از سوی زنان، قتل رخ می‌دهد. کسانی که در چارچوب فرهنگی مرتکب این قتل‌ها می‌شوند معتقدند با قتل زنان و دختران، شرافت از دست رفته به خانواده بازمی‌گردد. معمولا این قتل‌ها توسط مرد یا مردهای خانواده صورت می‌گیرند، گرچه ممکن است عاملان زن نیز در این امر دخیل باشند. در برخی کشورها، این نوع زن‌کشی غالبا در ملاء عام صورت می‌گیرد تا درس عبرتی برای زنان جامعه شوند.

زن‌کشی توسط زنان: دیانا راسل این نوع زن‌کشی را به ۳ دسته تقسیم کرده است. در دسته اول عامل زن‌کشی معمولا زنی است که نتیجه مردسالاری است و شامل قتل‌های مربوط با جهیزیه، کودک‌کشی(دختر بچه‌کشی) و مرگ و میر ناشی از ناقص‌سازی اندام تناسلی می‌باشد. دسته دوم زنانی را شامل می‌شود که به عنوان همدستان مردانی که مرتکب قتل شده‌اند عمل می‌کنند مثل همدستی در باندهای زن‌کشی. این دسته نیز شامل زن‌کشی مبتنی بر جهیزیه و زن‌کشی مبتنی بر غیرت می‌باشد. دسته آخر زنانی را شامل می‌شود که به نمایندگی از جانب خودشان دست به عمل می‌زنند؛ مانند کسانی که حسادت آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده و یا انگیزه مالی دارند.

زن‌کشی در زمینه قاچاق انسان: افراد، به ویژه زنان و کودکان، اغلب برای فاحشگی یا صنعت سکس، کار اجباری، بردگی و دیگر فعالیت‌های جنایی قاچاق می‌شوند. این نوع زن‌کشی به قتل زنانی اشاره دارد که در فرآیند قاچاق با تهدید، زور، آدمربایی، فریب و یا اعمال قدرت با هدف بهره‌برداری و استثمار جان خود را از دست می‌دهند.

زن‌کشی در قالب کار در زمینه روابط جنسی(کارگر جنسی): به کشته شدن زنی که در کار جنسی نقش دارد، اشاره دارد. مردسالاری، نژادپرستی، استعمار، بدنامی از سوی جامعه برخی از جنبه‌های کلیدی هستند که می‌توان برای درک آسیب‌پذیری زنان در این نوع زن‌کشی استفاده کرد.

منبع: www.femicideincanada.ca برگردان: کارزار داس غیرت

 

این پست را در اینستاگرام ببینید

 

Posted in honor violence and tagged .