زیر آوار: نقش زنان در پس از فاجعه

زمانی که فاجعه‌ای رخ می‌دهد، حال طبیعی باشد یا غیر طبیعی؛ جنگ باشد یا زلزله، برای بهتر بررسی کردن ابعاد ماجرا احتیاج به یک خوانش زنانه نیز وجود دارد تا بتوان به اعماقی از فاجعه که از چشم آدمی دور می‌مانند، پی برد. به مناسبت سالگرد زلزله بم به سراغ یکی از نیروهای امدادی که […]